மதுவினால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்த விழிப்புணர்வு வாகனத்தை வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் துவக்கி வைத்தார்!!

   -MMH 

   வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் வேலூர் மாவட்ட மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு காவல்துறை சார்பில் மதுவினால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்த விழிப்புணர்வு வாகனத்தை வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் குமாரவேல் பாண்டியன் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார்.

-ரமேஷ், வேலூர்.

Comments