கல்வித்துறை அறிவிப்பு!!

     -MMH 

விடுமுறை நாட்களில் மாணவர்களுக்கு வகுப்புகள் நடத்த கூடாது. மாணவர்களுக்கு வாரத்தில் ஜந்து நாட்கள் மட்டுமே வகுப்புகள் நடத்த வேண்டும். விடுமுறை நாட்களில் மாணவர்களுக்கு பள்ளியில் சிறப்பு வகுப்புகள் நடத்த கூடாது பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பு.

நாளைய வரலாறு செய்திக்காக,

-காதர், குறிச்சி.

Comments